Kalleguta DSC_0051.JPG

Infiltrationer och enskilda avlopp

Vi är ME-diplomerade för att göra nya avloppsanläggningar. Vi kan göra nytt enskilt avlopp med efterföljande infiltration. I samråd med er ansöker vi om tillstånd för anläggningen hos kommunen.

Eftersom företaget har mer än 50 års erfarenhet av tömmning av avlopp vet vi hur brunn och infiltration ska plaseras för bästa resultat.

Kontakta oss om ni har några funderingar. Tobbe 070-549 12 94

Sidan är designad och producerad av: Hemsida från Internetavdelningen | Cookies