Kalleguta DSC_0051.JPG

Källsortering Moskogen

På Moskogens deponianläggning arbetar två till tre duktiga förare med sortering av inkommande material.

Sidan är designad och producerad av: Hemsida från Internetavdelningen | Cookies