Kalleguta

Kalleguta Slamtömnings historia

I början av 60-talet var det en firma från Kalmar som kom över med färjan för att tömma toatankarna. De hade surrat fast en tunna på ett flak, och det var ganska dyrt att få tömt. Värst var det att de tog betalt för resorna med färjan också.

Ems Nilsson tog reda på vad det kostade att skaffa en tunna, beslöt att köpa den och 1965 startade han verksamhet för slamtömning. I början var han ensam, men det blev en växande verksamhet med anställd personal. Lantbrukarna fick upp ögonen för Ems tunna och han fick i uppdrag att köra ut innehållet i "pissbrunnarna". Den delen utvecklades mera när svämgödselsystem blev vanligare.

1992 Bildades Aktiebolaget Kalleguta slamtömning AB med fyra delägare.

Lantbruksverksamheten bröts ut och lades i ett dotterbolag 2005. Kalleguta Lantbruksservice AB kör svämgödsel, pressar och plastar ensilage, hö och halm.

Några år senare införskaffaders en grävmaskin och två lastmaskiner i bolaget Kalleguta Maskin AB. Dessa fordon användes för sorteringsarbete på Moskogen utanför Kalmar. Med tiden har flera maskiner skaffats och vi arbetar på vägbyggen, bygger vägar till vindkraftverk, klipper vägkanter och snöröjer  bland mycket annat

Sidan är designad och producerad av: Hemsida från Internetavdelningen | Cookies