Kalleguta

Pressning och inplastning

Vår nya rundbalspress McHale Fusion3 PLUS,  med 25 knivars snittverk och det nya systemet med MantelPlast (eller nät) runt balen innan den plastas. Ger högrre densitet, tätare balar och enklare sortering av plasten.

Sidan är designad och producerad av: Hemsida från Internetavdelningen | Cookies