Kalleguta DSC_0088.JPG

Slamtömning

Vi hjälper dig vid stopp i avlopp, vi kan spola och suga ur ledningar. Vi filmar ledningar för att hitta fel om det behövs.

Vi utför underhållsspolning av dräneringar och ledningar vid behov.

Ring  Henrik 070-549 11 75 eller vår jourtelefon 070-549 12 50

Sidan är designad och producerad av: Hemsida från Internetavdelningen | Cookies