Kalleguta DSC_0088.JPG

Slamtömning

Vi hjälper dig vid stopp i avlopp, vi kan spola och suga ur ledningar. Vi filmar ledningar för att hitta fel om det behövs.

Vi utför underhållsspolning av dräneringar och ledningar vid behov.

Ring Bengt 070-5491250 eller Henrik 070-5491175

 

Sidan är designad och producerad av: Hemsida från Internetavdelningen | Cookies